kuhi
07 شهریور 1401 - 10:33

ویژگی‌های معماری بومی و الزامات اقلیمی شهر در اجرای طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد

تبریز - ایرنا - رییس اداره معماری و بافت های واجد ارزش معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: به منظور ارتقای کیفیت معماری ساختمان ها، علاوه بر ملاحظات عام تخصصی - حرفه ای باید الزامات معماری بومی و اقلیمی شهر در تهیه طرح ها مورد توجه قرار گیرد. فاطمه افخمی، روز دوشنبه در نخستین جلسه کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و ساختمان برای بررسی، هدایت و راهبری طرح های معماری، طراحی شهری و نقشه های ساختمانی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: ایجاد گونه های متنوع مسکونی و رعایت حداکثر تنوع در مشخصات کمی و کیفی واحدهای مسکونی و هماهنگی معماری بناها با ویژگی های جمعیتی (بعد خانوار)، اقتصادی و شیوه زندگی مخاطبان ضروری است. وی اظهار داشت: توجه به ویژگی های معماری زمینه و اجتناب از ایجاد مجتمع های مسکونی با مقیاس نامتناسب با ویژگی های کالبدی بافت پیرامون (به لحاظ تراکم، تعداد طبقات، دانه بندی و ...) به ویژه در توسعه های درونی، ایجاد امکان بهره برداری و استفاده بهینه از تابش آفتاب، جریان باد، جلوگیری از ایجاد آلودگی در منابع طبیعی، مناسب سازی بناها و فضاهای شهری برای توانخواهان با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت از ویژگی ها و الزامات معماری است. رییس اداره معماری و بافت های واجد ارزش معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: به منظور ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و سایت محیط مسکونی توجه به الزامات طراحی شهری و رعایت موارد تاثیرگذار در تهیه طرح ها ضروری است. افخمی، ادامه داد: رعایت اصل محرمیت و عدم اشرافیت و ویژگی های اقلیمی شهر در طراحی معابر و فضاهای باز، تامین کامل سطوح و سرانه خدمات پشتیبان سکونت، ایجاد واحدهای همسایگی در طراحی مجموعه های مسکونی، رعایت هم پیوندی مجموعه مسکونی با محدوده پیرامون از نظر کالبدی، ارتباطی و طبیعی و ایجاد سازمان فضایی خوانا بر اساس مسیرها، فضاهای عمومی و مراکز استقرار خدمات عمومی لازم است. وی یادآوری کرد: نشانه های چشم اندازها، عناصر شاخص طبیعی و مصنوع، ایجاد مراکزی در سطوح مختلف مجموعه، با کاربری های مختلط و متنوع و فضاهای باز به منظور برقراری زمینه تعاملات اجتماعی، ایجاد زمینه های نظارت اجتماعی بر فضاهای عمومی و پرهیز از ایجاد فضاهای ناامن و بی دفاع، ایجاد سلسله مراتب در دسترسی به بناهای مسکونی، تامین دسترسی های اضطراری و امکان امداد رسانی در مقیاس های مختلف از الزامات طراحی شهری است. در این جلسه که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری و اساتید دانشگاه های تبریز و سایر اعضا برگزار شد، طرح نهضت ملی مسکن شهر مرند مورد بررسی و ارزیابی اعضای جلسه قرار گرفت.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 677881